Category: ΔΙΑΦΟΡΑ Hits: 3243

Προϋποθέσεις για την ένταξη φαρμακείου στο Δίκτυο Φαρμακείων Φιλικών προς το Μητρικό Θηλασμό.

1η Προϋπόθεση:
Ο φαρμακοποιός, κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του φαρμακείου, θα πρέπει να πραγματοποιήσει επιτυχώς την διαδικτυακή θεωρητική εξέταση στο περιεχόμενο του κλινικού οδηγού «Θηλασμός και χρήση φαρμάκων».

Η διαδικτυακή θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει μια σειρά ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, διαρκεί κατά προσέγγιση 90 λεπτά και εφόσον επιτευχθεί βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 80% οδηγεί στην απόκτηση σχετικού πιστοποιητικού.

2η Προϋπόθεση:
Ο φαρμακοποιός, κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του φαρμακείου, θα πρέπει να παρακολουθήσει πολύωρο πρακτικό σεμινάριο.

Το σεμινάριο θα καλύπτει πρακτικά ζητήματα του θηλασμού και της χρήσης φαρμάκων και η παρακολούθηση του θα οδηγεί στην απόκτηση σχετικού πιστοποιητικού.

3η Προϋπόθεση:
Το υποψήφιο φαρμακείο θα πρέπει να επιτύχει θετική βαθμολογία στον επιτόπιο έλεγχο που θα πραγματοποιήσει Επιτροπή της Πρωτοβουλίας κατόπιν σχετικού αιτήματος ένταξης του φαρμακείου στο Δίκτυο το οποίο θα καταθέσει ο αδειούχος φαρμακοποιός.

* Εάν πρόκειται για συστεγασμένα φαρμακεία, καθένας εκ των αδειούχων φαρμακοποιών θα πρέπει να πραγματοποιήσει με επιτυχία την διαδικτυακή θεωρητική εξέταση και να παρακολουθήσει το πρακτικό σεμινάριο.

** Εάν στο φαρμακείο εργάζονται περισσότεροι εκ του ενός φαρμακοποιοί, θα πρέπει το 75% αυτών να πραγματοποιήσουν με επιτυχία την διαδικτυακή θεωρητική εξέταση και να παρακολουθήσουν το πρακτικό σεμινάριο.

Ακολουθούμενη – προτεινόμενη διαδικασία

ΒΗΜΑ 1ο:
Μελέτη του κλινικού οδηγού (είτε απευθείας από την ιστοσελίδα είτε κατεβάζοντας το σχετικό αρχείο και εκτυπώνοντας το).

ΒΗΜΑ 2ο:
Πραγματοποίηση της διαδικτυακής θεωρητικής εξέτασης.

ΒΗΜΑ 3ο:

Παρακολούθηση του πρακτικού σεμιναρίου.

…εφόσον ο αδειούχος φαρμακοποιός έχει πλέον στην κατοχή του τα δύο πιστοποιητικά (θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης)...

ΒΗΜΑ 4ο:
Εκπαίδευση των βοηθών φαρμακείου από τον ίδιο τον φαρμακοποιό.

Βήμα 5ο:
Προετοιμασία της υποδομής του φαρμακείου.

ΒΗΜΑ 6ο:
Αποστολή της αίτησης ένταξης του φαρμακείου στο Δίκτυο.

ΒΗΜΑ 7ο:
Έλεγχος του φαρμακείου από την αρμόδια Επιτροπή της Πρωτοβουλίας.

…εφόσον η αξιολόγηση του φαρμακείου είναι θετική…

ΒΗΜΑ 8ο:
Υπογράφεται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών η συμφωνία ένταξης του φαρμακείου στο Δίκτυο Φαρμακείων Φιλικών στο Μητρικό Θηλασμό.

ΒΗΜΑ 9ο:
Αναρτάται στο φαρμακείο το λογότυπο της Πρωτοβουλίας.

Επαναξιολόγηση του Φαρμακείου

Ανά 4 έτη θα πραγματοποιείται επαναξιολόγηση της συμμετοχής του φαρμακείου στο Δίκτυο των Φαρμακείων Φιλικών προς το Μητρικό Θηλασμό.

Προϋποθέσεις ανανέωσης της συμμετοχής:

Α) Το υποψήφιο φαρμακείο θα πρέπει να επιτύχει θετική βαθμολογία στον επιτόπιο έλεγχο που θα πραγματοποιήσει Επιτροπή της Πρωτοβουλίας κατόπιν σχετικού αιτήματος ανανέωσης της συμμετοχής του φαρμακείου στο Δίκτυο που θα καταθέσει ο αδειούχος φαρμακοποιός.

Β) Ο αδειούχος φαρμακοποιός θα πρέπει, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα των 4 ετών, να έχει συγκεντρώσει επαρκή αριθμό πιστωτικών μονάδων σχετικών με το θηλασμό και τη χρήση φαρμάκων.

* Εάν πρόκειται για συστεγασμένα φαρμακεία, καθένας εκ των αδειούχων φαρμακοποιών θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία την διαδικτυακή θεωρητική εξέταση, να έχει παρακολουθήσει το πρακτικό σεμινάριο και κατά το διάστημα των 4 ετών να έχει συγκεντρώσει επαρκή αριθμό πιστωτικών μονάδων.

** Εάν στο φαρμακείο εργάζονται περισσότεροι εκ του ενός φαρμακοποιοί, θα πρέπει το 75% αυτών να έχουν πραγματοποιήσουν με επιτυχία την διαδικτυακή θεωρητική εξέταση, να έχουν παρακολουθήσει το πρακτικό σεμινάριο και κατά το διάστημα των 4 ετών να έχουν συγκεντρώσει επαρκή αριθμό πιστωτικών μονάδων.

*** Οι φαρμακοποιοί που ήδη έχουν πραγματοποιήσει με επιτυχία την θεωρητική διαδικτυακή εξέταση και το πρακτικό σεμινάριο δεν απαιτείται να τα επαναλάβουν. Απαιτείται όμως να συγκεντρώσουν τις προαναφερθείσες πιστωτικές μονάδες.

Ακολουθούμενη - προτεινόμενη διαδικασία

ΒΗΜΑ 1ο:
Αποστολή (κατα τη διάρκεια του 8ου εξαμήνου) του αιτήματος ανανέωσης της συμμετοχής του φαρμακείου στο Δίκτυο.

ΒΗΜΑ 2ο:
Έλεγχος του φαρμακείου απο την αρμόδια Επιτροπή της Πρωτοβουλίας.

...εφόσων η αξιολόγηση του φαρμακείου είναι θετική...

ΒΗΜΑ3ο:
Υπογράφεται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών η συμφωνία ανανέωσης της συμμετοχής του φαρμακείου στο Δίκτυο Φαρμακείων Φιλικών προς το Μητρικό Θηλασμό.

ΒΗΜΑ 4ο:
Αναρτάται στο φαρμακείο το νέο λογότυπο της Πρωτοβουλίας.

Η Πρωτοβουλία "Φαρμακεία Φιλικά προς το Μητρικό Θηλασμό" διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τις διαδικασίες αξιολόγησης - επαναξιολόγησης των φαρμακείων και φαρμακοποιών καθώς επίσης και τους όρους συμμετοχής τους στο Δίκτυο. Για τις όποιες αλλαγές η ενημέρωση θα γίνεται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω ανάρτησής στην παρούσα ιστοσελίδα.

Αίτηση Ένταξης του Φαρμακείου στο Δίκτυο
Αίτηση Ανανέωσης της Συμμετοχής του Φαρμακείου στο Δίκτυο

Απαραίτητη Υποδομή του Φαρμακείου
Έντυπο Αξιολόγησης του Φαρμακείου
Συμφωνητικό Συμμετοχής στο Δίκτυο

Η αίτηση αφου συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί θα πρέπει:
α) είτε να σαρωθεί ηλεκτρονικά (scanner) και να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
β) είτε να αποσταλλεί μέσω φυσικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση Ιωλκού 289Α, 38333, Βόλος