Εισαγωγή

Category: Εισαγωγή Hits: 3443
Τα φάρμακα επαγωγείς της γαλουχίας ή γαλακταγωγά φάρμακα είναι τα φάρμακα τα οποία όταν λαμβάνονται από τη μητέρα συμβάλλουν στην έναρξη ή αύξηση της παραγωγής του μητρικού γάλακτος.

Τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που επιδιώκεται:

  • Η έναρξη της παραγωγής μητρικού γάλακτος (π.χ. σε υιοθεσία, σε παρένθετη μητρότητα)

  • Η επανέναρξη της παραγωγής μητρικού γάλακτος - επαναγαλακτισμός (π.χ. μετά τον απογαλακτισμό λόγω ασθένειας της μητέρας ή του βρέφους)

  • Η αύξηση της παραγωγής μητρικού γάλακτος (π.χ. σε πρόωρο τοκετό ή τοκετό με καισαρική, μετά από μείωση της παραγωγής λόγω ασθένειας ή νοσηλείας της μητέρας ή του βρέφους)

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η χρήση των γαλακταγωγών φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται μόνον σε εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες:

  • Έχει αποκλειστεί η παρουσία παθολογικής κατάστασης της μητέρας (π.χ.υποθυροειδισμός), η οποία εάν αντιμετωπίζονταν θεραπευτικά θα επιλύονταν ταυτόχρονα και το πρόβλημα που εμφανίζει η μητέρα με τη γαλουχία.

  • Έχει αποκλειστεί η παρουσία παθολογικής κατάστασης του βρέφους (π.χ. αγκυλογλωσσία), η οποία εάν αντιμετωπίζονταν θεραπευτικά θα επιλύονταν ταυτόχρονα και το πρόβλημα που εμφανίζει η μητέρα με τη γαλουχία.

  • Έχει αποκλειστεί η χρήση φαρμάκων με αντιγαλακταγωγό δράση από τη μητέρα, των οποίων η παύση χρήσης θα έλυνε το πρόβλημα της γαλουχίας.

  • Τα μη φαρμακολογικά μέτρα (επαφή δέρμα με δέρμα, καλύτερη στάση θηλασμού, καλύτερη τοποθέτηση του βρέφους στο στήθος, θηλασμός κατά βούληση χωρίς ωράριο ή περιορισμούς, άντληση γάλακτος με το χέρι ή με ειδική αντλία, χρήση επιθεμάτων στο στήθος, απόσυρση ψευδοθηλών κ.α.). δεν έχουν αποδώσει το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Ο μηχανικός ερεθισμός της θηλαίας άλου – θηλής μέσω των θηλαστικών κινήσεων του βρέφους και της άντλησης γάλακτος (με χειρομαλάξεις ή μηχανικά) αποτελούν τα πιο σημαντικά ερεθίσματα για την επαγωγή και διατήρηση της παραγωγής γάλακτος από το στήθος.

Τα συνήθως χρησιμοποιούμενα γαλακταγωγά φάρμακα είναι αυτά που αποκλείοντας τους ντοπαμινεργικούς υποδοχείς, προκαλούν αύξηση των επιπέδων προλακτίνης στο μητρικό πλάσμα και οδηγούν σε έναρξη ή αύξηση της παραγωγής του μητρικού γάλακτος. Η παραπάνω πρόταση συνοψίζει το θεωρητικό σχήμα, πάνω στο οποίο βασίζεται η χρήση των γαλακταγωγών φαρμάκων με αντιντοπαμινεργική δράση. Υπάρχουν τεκμήρια για αποτελεσματική δράση τους σε γυναίκες που δεν έχουν φυσιολογικά αυξημένα επίπεδα προλακτίνης στο πλάσμα (π.χ. λόγω πρόωρου τοκετού), ωστόσο δεν υπάρχουν τεκμήρια που να δικαιολογούν τη χρήση τους σε θηλάζουσες μητέρες με φυσιολογικά αυξημένα επίπεδα προλακτίνης (λόγω θηλασμού) ή με ανατομικά προβλήματα στο στήθος.

  • Τα πλέον συνηθισμένα γαλακταγωγά φάρμακα με αντιντοπαμινεργική δράση είναι η δομπεριδόνη και η μετοκλοπραμίδη.

  • Λιγότερο διαδεδομένα γαλακταγωγά φάρμακα είναι η σουλπιρίδη και η χλωροπρομαζίνη.

  • Γαλακταγωγό φάρμακο φυτικής προελεύσεως είναι η τριγωνέλλα (ασθενής τεκμηρίωση).