Συστηματική αναζήτηση τεκμηριωμένων πληροφοριών

Στο σημείο αυτό παρατίθεται ένα παράδειγμα για το πώς ο φαρμακοποιός μπορεί να διεξάγει μια συστηματική αναζήτηση πληροφοριών προκειμένου να διερευνήσει το προφίλ ασφαλείας ενός φαρμάκου για τη μητέρα και το βρέφος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Χρήση αντιβίωσης κατά την περίοδο θηλασμού

Μητέρα ρωτά εάν μπορεί να θηλάσει κατά τη διάρκεια θεραπείας με αμοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό για την αντιμετώπιση της μαστίτιδας. Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να εκμαιεύσει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με:

- Το φάρμακο και το ακολουθούμενο δοσολογικό σχήμα.
- Την χρήση άλλων φαρμάκων από τη μητέρα και το βρέφος.
- Την κατάσταση της μητέρας και του βρέφους.

Αρχικά μπορούν να διερευνηθούν οι εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων:

  • Στο LactMed αναφέρεται: «Η χρήση της αμοξυκιλλίνης / κλαβουλανικού κατά τη διάρκεια της περιόδου θηλασμού είναι αποδεκτή. Περιορισμένος όγκος πληροφοριών δείχνει ότι είναι πολύ ασυνήθιστο γεγονός η εμφάνιση στο βρέφος σοβαρής ανεπιθύμητης ενέργειας ενώ περιστασιακά μπορεί να εμφανιστεί ανησυχία, κνησμός και διάρροια. Εάν απαιτείται η χρήση αμοξυκιλλίνης / κλαβουλανικού από τη μητέρα, δεν υπάρχει λόγος διακοπής του θηλασμού».

  • Στο E-Lactancia αναφέρεται: «Βαθμός επικινδυνότητας 0. Συμβατό με το μητρικό θηλασμό. ΌΧΙ επικίνδυνο για το θηλάζον βρέφος ή το θηλασμό».

Στην συνέχεια μπορούν να διερευνηθούν οι εξειδικευμένοι οδηγοί φαρμάκων:

  • Ο Hale αναφέρει: «Μικρές ποσότητες αμοξυκιλλίνης εκκρίνονται στο μητρικό γάλα. Σε μία σχετική έρευνα δεν αναφέρθηκαν επιβλαβείς δράσεις. Σε άλλη μελέτη διαπιστώθηκε αυξημένη εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών στην ομάδα των βρεφών, των οποίων η μητέρα λάμβανε αμοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου που λάμβανε μόνον αμοξυκιλλίνη, χωρίς όμως να απαιτηθεί ιατρική παρέμβαση και χωρίς εν τέλει η διαφορά αυτή να έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία. Μπορεί να υποστηριχτεί λοιπόν ότι ο συνδυασμός αμοξυκιλλίνης / κλαβουλανικού είναι συμβατός με το θηλασμό».

  • Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουν και οι Schaefer, Peters και Miller οι οποίοι γράφουν πως «κλαβουλανικό και β- λακτάμες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την περίοδο του θηλασμού».

Αντλώντας λοιπόν τις πληροφορίες από τις παραπάνω πηγές, ο φαρμακοποιός μπορεί τεκμηριωμένα να υποστηρίξει ότι η μητέρα μπορεί να κάνει χρήση του συνδυασμού αμοξυκιλλίνης / κλαβουλανικού, καθώς αυτός είναι συμβατός με το θηλασμό.