Η ταξινόμηση των φαρμάκων

Category: Ταξινόμηση Hits: 3184
Προκειμένου οι επιστήμονες υγείας να βοηθηθούν στην προσπάθεια τους να εκτιμήσουν τον κίνδυνο που διατρέχει το βρέφος από την έκθεση σε φάρμακα που λαμβάνει η μητέρα κατά την περίοδο θηλασμού, δημιουργήθηκαν διάφορα συστήματα ταξινόμησης. Τα δύο σημαντικότερα εξ αυτών είναι της Αμερικανικής Παιδιατρικής Ακαδημίας και του Τhomas W. Hale.


Ταξινόμηση των φαρμάκων από την Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία με κριτήριο την ασφάλεια της χρήση τους κατά τη γαλουχία


1η Κατηγορία

Κυτταροτοξικά φάρμακα που πιθανά να επηρεάζουν τον κυτταρικό μεταβολισμό του θηλάζοντος βρέφους.

Κυκλοσπορίνη, μεθοτρεξάτη, κυκλοφωσφαμίδη, δοξορουμπισίνη

2η Κατηγορία

Ναρκωτικές ουσίες για τις οποίες έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες σε θηλάζοντα βρέφη.

Αμφεταμίνη, κοκαΐνη, ηρωίνη, μαριχουάνα, φαινικυκλιδίνη

3η Κατηγορία

Ραδιενεργά στοιχεία τα οποία απαιτούν προσωρινή παύση του θηλασμού.

Κούπερ-64, γάλλιο-67, ίνδιο-111, τεχνήτιο-99, Ιώδιο-123

4η Κατηγορία

Φάρμακα για τα οποία οι επιπτώσεις στα θηλάζοντα βρέφη είναι άγνωστες, αλλά μπορούν να αποτελέσουν λόγο ανησυχίας.

Αγχολυτικά, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, κ.α.

5η Κατηγορία

Φάρμακα τα οποία έχουν σχετιστεί με σημαντικές παρενέργειες στα θηλάζοντα βρέφη και θα πρέπει να δίδονται με προσοχή σε μητέρες που θηλάζουν.

Ασπιρίνη, εργοταμίνη, λίθιο, ατενολόλη, φαινοβαρβιτάλη, πριμιδόνη, κ.α.

6η Κατηγορία

Φάρμακα συνήθως συμβατά με το θηλασμό.

Πλειοψηφία των φαρμάκων

7η Κατηγορία

Τρόφιμα και περιβαλλοντικοί παράγοντες: Επίδραση στον θηλασμό.

Ασπαρτάμη, μόλυβδος, φάβα Σοκολάτα, (Θεοβρωμίνη), κ.α.


Ταξινόμηση των φαρμάκων από τον Τhomas W. Hale με κριτήριο την ασφάλεια της χρήση τους κατά τη γαλουχία


L1 Πλέον Ασφαλές

Φάρμακο το οποίο έχει ληφθεί από μεγάλο αριθμό μητέρων που θηλάζουν χωρίς να παρατηρηθεί αύξηση των ανεπιθύμητων ενεργειών στο βρέφος (σε σύγκριση με ψευδοφάρμακο). Ελεγχόμενες μελέτες σε μητέρες που θηλάζουν δεν μπόρεσαν να αποδείξουν κίνδυνο για το βρέφος και η πιθανότητα για βλάβη στο θηλάζον βρέφος είναι μειωμένη ή το φάρμακο δεν είναι βιοδιαθέσιμο από του στόματος σε βρέφος.

L2 Ασφαλές

Φάρμακο το οποίο έχει μελετηθεί σε περιορισμένο αριθμό μητέρων που θηλάζουν χωρίς να παρατηρηθεί αύξηση των ανεπιθύμητων ενεργειών στο βρέφος (σε σύγκριση με ψευδοφάρμακο). Και / ή η πιθανότητα ενός αποδεδειγμένου κινδύνου για το βρέφος είναι μειωμένη.

L3 Πιθανά Ασφαλές

Φάρμακο το οποίο δεν διαθέτει ελεγχόμενες μελέτες σε μητέρες που θηλάζουν, ωστόσο ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών για το θηλάζον βρέφος είναι πιθανός, ή οι ελεγχόμενες μελέτες δείχνουν ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες, μη απειλητικές για τη ζωή του βρέφους. Το φάρμακο πρέπει να δοθεί μόνον εφόσον το εν δυνάμει όφελος δικαιολογεί τον πιθανό κίνδυνο για το βρέφος. (Νέα φάρμακα τα οποία δεν έχουν απολύτως κανένα δημοσιευμένο στοιχείο αυτόματα ταξινομούνται σε αυτήν την κατηγορία, ανεξάρτητα από το πόσο ασφαλή μπορεί να είναι).

L4 Εν δυνάμει Επιβλαβές

Υπάρχει ισχυρή τεκμηρίωση κινδύνου για το θηλάζον βρέφος ή για την παραγωγή μητρικού γάλακτος, αλλά τα οφέλη από την χρήση του σε θηλάζουσα μητέρα μπορεί να είναι αποδεκτά, παρά τον κίνδυνο για το βρέφος (π.χ. εάν το φάρμακο είναι αναγκαίο για μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση ή για μια σοβαρή νόσο, για την οποία δεν υπάρχει ασφαλέστερο φάρμακο, ή αν υπάρχει είτε είναι αναποτελεσματικό, είτε δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί).

L5 Επιβλαβές

Μελέτες σε μητέρες που θηλάζουν έχουν αποδείξει την ύπαρξη ουσιαστικού και τεκμηριωμένου κινδύνου για το βρέφος, βασιζόμενες στην ανθρώπινη εμπειρία, ή πρόκειται για φάρμακο με υψηλή πιθανότητα πρόκλησης βλάβης στο βρέφος. Ο κίνδυνος της χρήσης του φαρμάκου από τη μητέρα υπερτερεί του οφέλους που προκύπτει από το θηλασμό. Το φάρμακο αντενδείκνυται σε θηλάζουσες μητέρες.