Ανατομία

Category: Ανατομία Hits: 4646
Ο μαστός ή μαστικός αδένας ή μαζικός αδένας είναι ένας αποκρινής αδένας, όργανο του θηλυκού αναπαραγωγικού συστήματος.

(Τα αρσενικά άτομα του ανθρώπινου είδους διαθέτουν στοιχειώδη μαστικό αδένα. Φυσιολογικά στα αρσενικά άτομα δεν παρατηρείται γαλακτοφορία παρά μόνον σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις).

 • Ο μαστός βρίσκεται τοποθετημένος μπροστά από το θωρακικό τοίχωμα, στην επιφάνεια του μείζονα θωρακικού μυός, μεταξύ του δεύτερου και έκτου μεσοπλεύριου χόνδρου και από τη μέση μασχαλιαία γραμμή μέχρι τη μεσοστερνική.
 • Το μέγεθος του μαστού ποικίλει. Συνήθως έχει διάμετρο 10 με 12 cm και πάχος 5 με 7 cm.
 • Το σχήμα του μαστού ποικίλει. Συνήθως είναι ημισφαιρικό. Η περιφέρειά του δεν είναι αυστηρώς κυκλοτερής, φέρει απόφυση προς την μασχαλιαία κοιλότητα (απόφυση Spencer).
 • Το βάρος του μαστού ποικίλει. Συνήθως, το μη θηλάζων στήθος ζυγίζει 150 με 250 gr ενώ το θηλάζων στήθος ζυγίζει περισσότερο από 500gr.
 • Ο μαστός αποτελείται από το αδενικό παρέγχυμα, το στρώμα και το δέρμα.

BINTEO

Αδενικό παρέγχυμα


 • Αποτελείται από 10 - 20 λοβούς.
 • Κάθε λοβός αποτελείται από 20 - 40 λόβια.
 • Κάθε λόβιο αποτελείται από πολλές(10 – 100) ομαδοποιημένες κυψελίδες.
 • Κάθε κυψελίδα αποτελείται από εκκριτικά κύτταρα και μυοεπιθηλιακά κύτταρα.
 • Κάθε κυψελίδα εκβάλει στο μικρό εκφορητικό γαλακτοφόρο πόρο του λόβιου.
 • Όλοι οι μικροί γαλακτοφόροι πόροι εκβάλουν στον μεγάλο γαλακτοφόρο πόρο του λοβού.
 • Ο μεγάλος γαλακτοφόρος πόρος του λοβού, διευρύνεται στο τέλος της διαδρομής του σχηματίζοντας την γαλακτοφόρο λήκυθο.
 • Η γαλακτοφόρος λήκυθος στενεύει εκ νέου σχηματίζοντας τον εκφορητικό πόρο ο οποίος και εν τέλει εκβάλει σε οπή της θηλής.

Στρώμα

Το στρώμα είναι το περίβλημα του αδενικού παρεγχύματος και αποτελείται από:

 • Συνδετικό ιστό

Προσφέρει στήριξη στους γαλακτοφόρους πόρους και στο στήθος. Είναι ανελαστικός.

(Η στήριξη του στήθους γίνεται από τους ανελκτήρες συνδέσμους του Cooper. Πρόκειται για συνδετικές ίνες που αρχίζουν από τον θώρακα, περνάνε μέσα από τον μαζικό αδένα χωρίζοντας τους λοβούς του και καταλήγουν λίγο πιο κάτω από το δέρμα του μαστού).

 • Λιπώδη ιστό

Το περιμαστικό λίπος είναι αυτό που δίνει τον όγκο και το σχήμα του μαστού. Είναι άφθονο στην πρόσθια επιφάνεια του αδένα όχι όμως κάτω από την θηλή και την θηλαία άλω.

 • Αιμοφόρα αγγεία

Η αρτηριακή αγγείωση γίνεται μέσα από κλάδους της μαστικής αρτηρίας, της θωρακικής αρτηρίας, των μεσοπλεύριων αρτηριών, κ.α. Η φλεβική παροχέτευση γίνεται μέσω της μασχαλιαίας φλέβας, της έσω θωρακικής φλέβας και των μεσοπλεύριων φλεβών.

 • Λεμφοφόρα αγγεία

Η λεμφική αποχέτευση γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος της προς τις λεμφογαγγλιακές ομάδες της σύστοιχης μασχάλης, ενώ ένα μικρότερο μέρος αποχετεύεται προς την αλυσίδα των λεμφογαγγλίων της έσω μαστικής αρτηρίας.

 • Νεύρα

Η αισθητική νεύρωση του μαστού γίνεται κυρίως από κλάδους του μεσοπλεύριου νεύρου ενώ τμήμα της πρόσθιας άνω επιφάνειας του δέρματος του μαστού νευρώνεται από το υπερκλείδιο νεύρο του αυχενικού πλέγματος. Η πλούσια αισθητική νεύρωση του μαστού και ειδικότερα της θηλής και της άλου έχει μεγάλη λειτουργική σημασία. Το θηλάζον βρέφος εκλύει σειρά νευρικών και νευρο-ορμονικών αντανακλαστικών τα οποία οδηγούν στην απελευθέρωση του γάλακτος και τη διατήρηση της αδενικής διαφοροποιήσεως που είναι σημαντική για την συνέχιση της γαλουχίας.

Δέρμα

Το δέρμα είναι το περίβλημα του αδενικού παρεγχύματος και του στρώματος και αποτελείται από:

 • Την θηλή

Στην θηλή εκβάλλουν 10-20 εκφορητικοί πόροι (ένας για κάθε λοβό).

 • Την θηλαία άλω

Κυκλική περιοχή που περιβάλλει τη θηλή. Περιέχει: αισθητήριες απολήξεις (γίνονται αποδέκτες ερεθισμάτων και προκαλούν νευροορμονικές αποκρίσεις) σμηγματογόνους αδένες, ιδρωτοποιούς αδένες, επικουρικούς αδένες (φυμάτια Montgomery που προβάλουν στη θηλαία άλω και με το έκκριμα τους, λιπαίνουν τη θηλή και την άλω παρέχοντας τους προστασία και ελκύουν το βρέφος μέσω της όσφρησης). Η επιδερμίδα της θηλής και της άλου είναι σκουρόχρωμη. Κατά την κύηση η μελάγχρωση και των δύο εντείνεται (ώστε να τις ξεχωρίζει πιο εύκολα το νεογνό μετά τον τοκετό), η μεν θηλή προβάλει πάνω από το δέρμα, η δε άλως αυξάνει σε έκταση.

 • Το γενικό δέρμα

Περιέχει: σμηγματογόνους αδένες, ιδρωτοποιούς αδένες, λεπτό τρίχωμα.


F4T 2