Γάλατα 1ης βρεφικής ηλικίας (0-6 μηνών)


  • Τα γάλατα 1ης βρεφικής ηλικίας απευθύνονται σε βρέφη από τη στιγμή της γέννησης τους έως και τη συμπλήρωση του 6ου μήνα της ζωής τους.


  • Σκοπός του γάλακτος 1ης βρεφικής ηλικίας είναι να υποκαταστήσει πλήρως ή μερικώς το μητρικό γάλα, όταν δεν είναι εφικτός ή είναι ελλιπής ο μητρικός θηλασμός.


  • Τα γάλατα 1ης βρεφικής ηλικίας κυκλοφορούν σε μορφή σκόνης ή σε αποστειρωμένη έτοιμη υγρή μορφή.