Άρθρο 2

Category: Άρθρο 2 Hits: 2105

Πεδίο Εφαρμογής του Κώδικα

Ο Κώδικας ισχύει για το μάρκετινγκ και όλες τις σχετικές πρακτικές που αφορούν τα ακόλουθα προϊόντα: υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, συμπεριλαμβανομένων των βρεφικών γαλάτων (infant formula), άλλα προϊόντα γάλακτος, τρόφιμα και πόσιμα, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωμάτων που δίδονται με μπουκάλι (μπιμπερό), όταν πωλούνται ή παρουσιάζονται έτσι ώστε να είναι κατάλληλα, με ή χωρίς τροποποίηση, για χρήση ως μερική ή πλήρη αντικατάσταση του μητρικού γάλακτος καθώς επίσης μπουκάλια σίτισης (μπιμπερό) και θηλές. Ο Κώδικας αφορά επίσης στην ποιότητα και τη διαθεσιμότητά τους καθώς και στην ενημέρωση σχετικά με τη χρήση τους.