Χρήσιμες συνδέσεις


Ελληνικές Διαδικτυακές ΠηγέςΓΑΛΑΞΙΑΣ Σύλλογος Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας IBCLC Ελλάδος
www.thilasmosonline.info

Δίκτυο Δράσης για την Βρεφική διατροφή – IBFAN Greece
www.ibfan.gr

Ένα φροντιστήριο παιδιατρικής για γονείς (Μαρία Αδαμαντία Μαλλιαρού)
www.mothereducation.gr

Ιστοσελίδα του Μητρικού Θηλασμού
www.thilasmos.gr

Μητρικός Θηλασμός: Μητέρα & Παιδί
www.mitrikosthilasmos.com

Παιδιατρική φροντίδα (Στέλιος Παπαβέντσης)
www.pediatros-thes.gr

Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδας – La Leche League Greece
www.lllgreece.org

UNICEF Ελλάδος
www.unicef.gr


Ξένες Διαδικτυακές Πηγές


Academy of Breastfeeding Medicine
www.bfmed.org

American Academy of Pediatrics
www2.aap.org/breastfeeding & www.healthychildren.org/english/ages-stages/baby/breastfeeding/Pages/default.aspx

Australian Breastfeeding Association
www.breastfeeding.asn.au/

Baby Milk Action
info.babymilkaction.org

Breastfeeding Network
www.breastfeedingnetwork.org.uk

Farmacia amica dell’allattamento materno
www.progettofaam.org

Fundacion Canguro
www.fundacioncanguro.co

Infant Risk Center
www.infantrisk.com

International Breastfeeding Journal
www.internationalbreastfeedingjournal.com

International Baby Food Action Network
www.ibfan.org

International Lactation Consultants Association
www.ilca.org

International Society of Research in Human Milk and Lactation
www.isrhmil.org

Journal of Human Lactation
jhl.sagepub.com

KellyMom
kellymom.com

La Leche League International
www.llli.org

National Alliance for Breastfeeding Advocacy
http://www.naba-breastfeeding.org/

National Library of Medicine (LactMed)
www.toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT

Newman Breastfeeding Clinic and Institute
www.nbci.ca

NHS
www.breastfeeding.see.nhs.uk & www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/pages/pregnancy-and-baby-care.aspx

UNICEF
www.unicef.org /nutrition/index_breastfeeding.html

UNICEF - UK Baby Friendly Initiative
www.unicef.org.uk

U.S. Centers for Disease Control
www.cdc.gov/breastfeeding

U.S. Office of Women’s Health
www.womenshealth.gov/breastfeeding

Wellstart International
www.wellstart.org

World Alliance for Breastfeeding Action (WABA)
www.waba.org.my

World Breastfeeding Week
www.worldbreastfeedingweek.org

World Health Organisation
www.who.int/topics/breastfeeding/en/index.html

ABC Parenting
www.abc.net.au/parenting


Βάσεις ΔεδομένωνCochrane Library
www.thecochranelibrary.com

Embase
www.embase.com

Google Scholar
scholar.google.gr

International Pharmaceutical Abstracts

Medscape
www.medscape.com

Ovid
www.ovid.com

PubMed Health
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth

Trip Database
www.tripdatabase.com

UpToDate
www.uptodate.com

Λέξεις κλειδιά: health professionals, pharmacists, lactation, breastfeeding, human milk, drugs, medicines, infant formula, formula milk.