Οφέλη του θηλασμού για την Πολιτεία

Το όφελος της πολιτείας έγκειται στο ότι η μειωμένη νοσηρότητα βρεφών και μητέρων συνεπάγεται μείωση απουσιών των εργαζομένων μητέρων λόγω ασθένειας από την εργασία τους, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και του οικονομικού οφέλους ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών.


Σχετικές Μελέτες - Άρθρα

Cohen, R., Mrtek, M. B., & Mrtek, R. G. (1995). Comparison of maternal absenteeism and infant illness rates among breast-feeding and formula-feeding women in two corporations. American Journal of Health Promotion, 10.
"Finds that one-day absences from work to care for sick infants occurred more than twice as often among formula-feeding mothers than breast-feeding mothers."