Οφέλη του θηλασμου για το βρέφος

Τα βρέφη που θηλάζουν εμφανίζουν μειωμένο κίνδυνο για:

 • Λοιμώξεις του αυτιού (μέσες ωτίτιδες)
 • Λοιμώξεις του αναπνευστικού
 • Λοιμώξεις του ουροποιητικού
 • Λοιμώξεις του γαστρεντερικού
 • Μηνιγγίτιδα Νόσο του Crohn & Νεκρωτική εντεροκολίτιδα
 • Άσθμα
 • Ατοπική δερματίτιδα
 • Παχυσαρκία
 • Διαβήτη Τύπου Ι & Διαβήτη Τύπου ΙΙ
 • Σύνδρομο αιφνιδίου βρεφικού θανάτου
 • Παιδικό καρκίνο (λευχαιμία & λέμφωμα)

Τέλος διαπιστώθηκε ότι τα θηλάζοντα βρέφη έχουν καλύτερη ψυχοκινητική ανάπτυξη και υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης.


Σχετικές Μελέτες - Άρθρα

Ip, S., Chung, M., Raman, G., Chew, P., Magula, N., DeVine, D., et al. (2007). Breastfeeding and maternal and infant health outcomes in developed countries. Agency for Healthcare Research and Quality Publication, U.S. Department of Healthcare and Human Services. Retrieved 2 November, 2011
"Found that a history of breastfeeding was associated with a reduction in the risk of acute otitis media, non-specific gastroenteritis, severe lower respiratory tract infections, atopic dermatitis, asthma (young children), obesity, type 1 and 2 diabetes, childhood leukemia, sudden infant death syndrome (SIDS), and necrotizing enterocolitis. For maternal outcomes, a history of lactation was associated with a reduced risk of type 2 diabetes, breast, and ovarian cancer. Early cessation of breastfeeding or not breastfeeding was associated with an increased risk of maternal postpartum depression."

Harder, T., Bergmann, R., Kallischnigg, G., & Plagemann, A. (2005). Duration of Breastfeeding and Risk of Overweight: A Meta-Analysis. American Journal of Epidemiology, 162(5), 397-403.
"Meta-analysis of 17 studies shows that a longer duration of breastfeeding is associated with a larger decrease in risk of overweight."

Arenz S., Ruckerl R., Koletzko B., Von Kries R.(2004).Breast-feeding and childhood obesity: a systematic review. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 28, 1247-
"Children who are breastfed are 22 percent less likely to be obese."

Horta, B, et al. 2007. Evidence On The Long-Term Effects Of Breastfeeding. [online]. WHO.
A series of systematic reviews conducted to assess the effects of breastfeeding in relation to a variety of health outcomes. Significant reduction in the incidence of the following conditions was noted: Obesity And Overweight, Type 2 Diabetes, Lower Systolic Blood Pressure, Lower Cholesterol Better Performance In Intelligence Tests.

Labbok, M. 2001. Cost Benefit Analysis For Breastfeeding In The United States: Is Supporting Breastfeeding Worth The Costs? In: Breastfeeding Annual International 2001. Michaels D, ed., Platypus Media Press, 2001, pp. 187-194.

Labbok, M. H. (2001). Effects of Breastfeeding on the Mother. Pediatric Clinics of North America, 48(1), 143-158.

"Breastfeeding reduces the risk for postpartum blood loss by increasing the rate of uterine contraction, premenopausal breast cancer, and ovarian cancer. In addition to reducing the severity of anemia, breastfeeding may cause changes that help to protect mothers against bladder and other infections. Epidemiologic studies seem to indicate that women who breastfeed may be at reduced risk for spinal and hip fracture after menopause. In addition to the direct health effects, breastfeeding seems to provide a sense of bonding, a sense of well-being, and an improved sense of self-esteem for many women."

Weimer, J. 2001. The Economic Benefits of Breastfeeding: A Review and Analysis.  ERS Food Assistance and Nutrition Research Report No. 13, March.