Παράγοντες που σχετίζονται με το θηλασμό στην Ελλάδα

Στη συνέχεια περιγράφεται η συσχέτιση του μητρικού θηλασμού, αποκλειστικού ή μη, με βασικές μεταβλητές, που μπορεί να συνιστούν προσδιοριστικούς παράγοντες του μητρικού θηλασμού.

 • Ηλικία της μητέρας: Παρατηρείται μέτρια αύξηση του αποκλειστικού θηλασμού όσο αυξάνει η ηλικία της μητέρας.
 • Χώρα καταγωγής της μητέρας: Η χώρα καταγωγής της μητέρας συνδέεται με τη διάρκεια του θηλασμού και όχι με τον αποκλειστικό θηλασμό (τον 6ο μήνα ζωής συνέχισαν να θηλάζουν το 51% των Αλβανίδων και μόνο το 19% των Ελληνίδων).
 • Μορφωτικό επίπεδο της μητέρας: Μητέρες που έχουν ανώτατη εκπαίδευση έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να θηλάζουν αποκλειστικά τους πρώτους μήνες σε σχέση με μητέρες που τελείωσαν το δημοτικό.
 • Μορφωτικό επίπεδο του πατέρα: Όσο αυξάνει το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα, η μητέρα να θηλάσει αποκλειστικά και να διαρκέσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ο θηλασμός.
 • Οικογενειακό εισόδημα: Όσο υψηλότερο είναι το οικογενειακό εισόδημα τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα, η μητέρα να θηλάσει αποκλειστικά και να διαρκέσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ο θηλασμός.
 • Κάπνισμα: Υπάρχει σημαντική αρνητική συσχέτιση του αποκλειστικού θηλασμού και της διάρκειας του θηλασμού με το κάπνισμα της μητέρας.
 • Προηγούμενη εμπειρία θηλασμού: Η προηγούμενη εμπειρία θηλασμού και η πρόθεση της μητέρας προγεννητικά να θηλάσει το μωρό αποτελούν προγνωστικούς δείκτες της συνέχισης του αποκλειστικού θηλασμού και του θηλασμού γενικά. Όλες οι γυναίκες που δεν είχαν θηλάσει το προηγούμενο παιδί για τουλάχιστον 1 μήνα, δε θήλαζαν το νέο παιδί.
 • Χαρακτηριστικά του παιδιού:
  • Το φύλο του παιδιού και η σειρά γέννησης του παιδιού στην οικογένεια είναι ανεξάρτητα με την έκβαση του θηλασμού.
  • Τα πρόωρα και τα νεογνά κάτω των 2.5 κιλών τείνουν να θηλάζουν πολύ πιο σπάνια στην Ελλάδα.
  • Τα νεογνά που εισάγονται στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) εμφανίζουν μειωμένα ποσοστά αποκλειστικού θηλασμού.
 • Ενδονοσοκομειακά γεγόνοτα:
  • Το είδος του τοκετού δείχθηκε ότι σχετίζεται με το θηλασμό. Οι γυναίκες που γέννησαν με φυσιολογικό τοκετό έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα (σε σύγκριση με τις γυναίκες που γέννησαν με καισαρική) να θηλάσουν αποκλειστικά και να συνεχίσουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τον θηλασμό.
  • Γυναίκες που κατά την καισαρική έκαναν χρήση περιοχικής αναισθησίας έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες (σε σύγκριση με τις γυναίκες που γέννησαν με καισαρική, αλλά έκαναν χρήση γενικής αναισθησίας) να θηλάσουν αποκλειστικά και να συνεχίσουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τον θηλασμό.
  • Γυναίκες που τους δίνεται το βρέφος την πρώτη ώρα από τον τοκετό για να το θηλάσουν έχουν περίπου διπλάσια συχνότητα αποκλειστικού θηλασμού τον 1ο μήνα σε σχέση με αυτές που ξεκινούν να θηλάζουν αργότερα. Ο θηλασμός συνεχίζει να είναι σημαντικά υψηλότερος τόσο τον 3ο, όσο και τον 6ο μήνα ζωής για τα βρέφη που έχουν θηλάσει από την 1η ώρα της ζωής τους.
  • Τα ποσοστά του αποκλειστικού μητρικού θηλασμού και της διάρκειας του θηλασμού είναι βελτιωμένα όταν το νεογνό βρίσκεται συνεχώς στο ίδιο δωμάτιο με τη μητέρα (Rooming-In / Συνδιαμονή μητέρας – νεογνού) και όταν απουσιάζει η προώθηση του επεξεργασμένου γάλακτος για βρέφη από τα νοσοκομεία.
  • Γυναίκες που ρωτήθηκαν αν βοηθήθηκαν από το προσωπικό του νοσοκομείου για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν με το θηλασμό, περίπου μία στις τρεις απάντησε αρνητικά.
 • ΜΗ χρήση πιπίλας: Η μη χρήση της πιπίλας βρέθηκε ότι συνδέεται ισχυρά με το θηλασμό. Το 33% των βρεφών που δεν χρησιμοποίησαν πιπίλα θήλαζαν αποκλειστικά τον 1ο μήνα, ενώ από αυτά που χρησιμοποίησαν πιπίλα μόνο το 17%. Εξίσου ή περισσότερο αρνητικά συσχετίστηκε η χρήση της πιπίλας με το θηλασμό τον 3ο (64% έναντι 31%) και 6ο μήνα (46% έναντι 14%).